Ønskjer du å bidra?

Leige ut bustad til flyktningar

Osterøy kommune skal busette 65 flyktningar i 2022. Vi har difor behov for å leige bustader hjå private.

Behovet vil vere tilstade i heile år, og vi har like stort behov for leiligheter og hus ut over hausten som vi har nå. Har du noko ledig, eller får du noko ledig i løpet av året? Fyll i så fall ut dette skjemaet, så tar vi kontakt fortløpande: 

Informasjon om bustad

Hjelpe på andre måtar?

Osterøy integrerings- og læringssenter vil trenge fleire Osterøyvener.

Ein Osterøyven er ein familie frå Osterøy som får tildelt ein nyinnflytta familie, og vil få eit ansvar for å bidra til at desse blir kjent på, og med, Osterøy.

Ta kontakt med Osterøy integrerings- og læringssenter på telefon 56 19 27 52 om det er av interesse. 


Sist oppdatert: 25.03.2022
Publisert: 21.03.2022