Nokon å snakke med

Vi oppfordar deg til å snakke med dei du har rundt deg (venner, naboar, familiar og andre nære). Har du ingen å snakka med, kan du ta kontakt med hjelpetelefonane:

Mental helse                     116 123 (døgnåpent telefontilbod)

Kirkens SOS                       22 40 00 40

Foreldresupport              116 123 (tast 2)

Får du akutt behov for helsehjelp, ta kontakt med fastlegen din eller legevakten på 116 117.

Trykk her for å komme til helsenorge.no sin oversikt over chat- og telefontenester der du kan snakke anonymt.

Trykk her for å komme til Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Her finn du gode råd om korleis ein kan snakke med barn og unge om kriser.


Sist oppdatert: 21.03.2022
Publisert: 21.03.2022