Flyktning frå Ukraina?

Flyktningar som treng støtte frå det offentlege, må registrere seg.

Slik kan du registrere deg

Bur du heime hjå nokon, eller har funnet deg bustad på eiga hand?

Treng du hjelp til å finne ein stad å bu?

Du vil få tilbod om bustad når du har registrert deg og får opphaldsløyve.

Har du med deg kjæledyr? 

Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyra som kjem til Noreg med ukrainske flyktningar. Dette gjer dei for å minimere risikoen for spreiing av dødlege sjukdommar, som rabies, til mennesker og dyr her til lands.

Om kjæledyra ikkje blir kontrollert ved grensepassering, må ein umiddelbart ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 når ein ankomme første stopp i Noreg. Då vil kontrollen bli gjennomført, etter nærare avtale.

Sjå meir informasjon her: Kjæledyr frå Ukraina (Norwegian, English and Ukrainian) 


Sist oppdatert: 23.03.2022
Publisert: 21.03.2022