HeimSkule og utdanningSkulane våre

Skulane våre

Barneskulane våre

Lonevåg skule

Kontakinformasjon

Besøksadresse:

Solbjørgsdalen 13

5282 Lonevåg

Sjå kart.

Skuleruta 2019-2020 for Lonevåg skule

Kontaktpersonar

Rektor: Vidar Rosnes

Avdelingsleiar Kate Kollvangsnes

Avdelingsleiar Maria Smith 

SFO leiar/merkantil Linda K. Hugnastad

Lærarar

Monica Henriksen (kontaktlærar 1. klasse)

Anne Britt Mjeldstad (kontaktlærar 1.klasse)

Jannicke Bosåen (kontaktlærar 2. klasse)


Anne Grethe Mjelde (kontaktlærar 2. klasse)


Eystein Markmanrud (kontaktlærar 3. klasse)


Siri Vevle Lavik (kontaktlærar 3. klasse)


Jenny-Mari Vevle (kontaktlærar 4. klasse)


Anveig Solberg (kontaktlærar 4. klasse)


Kristin Thue (kontaktlærar 5. klasse)

Karoline Loftås (kontaktlærar 5. klasse)


Kathe Heimvik (kontaktlærar 6. klasse)


Ervin Hoti (kontaktlærar 6. klasse)


Bjarte Kuven (kontaktlærar 7. klasse)


Anne Kristine Mahle Vikne (kontaktlærar 7. klasse)

 

Audhild Torp Myklebust (timelærar)


Kristin R. Hølleland (timelærar)


Elin Bøe Kleiveland (timelærar)


Simon Røskeland Kleppe (timelærar)


Janne Stamnes (timelærar)


Hanne Hernes (timelærar)

Ingrid Øksnes

Elin Kleiveland

Hanne H. Aasheim

Fagarbeidarar / assistentar:

Toini Zahl Bakken

Grete Hatland

Evy Rongved

Kåre Nyheim

Gjertrud Borgund

Ilona Walzcyk

Stina Rolland

Bente Bleikli

Nina Lone

 

Haus skule

Kontakinformasjon

Besøksadresse:

Haus skule
5286 Haus

Sjå kart.

Kontaktpersonar

Rektor: Tove Ludvigsen

Inspektør: Sigrun Reigstad

Leiar SFO: Linn Cecilie Tangerås

Kontaktlærarar

1.trinn:

2.trinn: 

3.Trinn:

4.trinn:

5.trinn:

6.trinn:

7.trinn: 

Lærarar

Elise Kristine Vikne

Eva Lill Reigstad

Hildegunn Reigstad

Jorunn Haukås

May Elin Haugland

Fagarbeidarar/SFO personale

Charlotte Blindheim

Grethe Lilleheil

Lillian Kallekleiv Johnsen

Maylinn Ryland Olsen

Rebekka Mjelde

Veronica Melchersen Vevle

Yvonne Angelskår Kreybu

 

Reinhaldarar

Ingunn Høylo

Sølvi Solberg

Rudite Hanstveit

Valestrand skule

Kontakinformasjon

Telefon: 56 19 27 60

Besøksadresse:

Valestrandsvegen 338
5281 Valestrandsfossen

Sjå kart. 

Kontaktpersonar

Rektor: Britt Rød

Avdelingsleiar: Tove M. G Balestrand

Avdelingsleiar: Alvhild Nygard

Arbeidsrom 1. og 2. klasse: 56 19 27 63

Arbeidsrom 3. og 4. klasse: 56 19 27 64

SFO: 913 14 769 

Leksehjelp: 409 12 093

Kontaktlærarar

1.klasse: Maren E. Reigstad og Eva Fjeldstad 

Klassetelefon: 409 12 104

2.klasse: Karina Bognøy og Annike R. Solberg   

3.Klasse: Ingunn T. Bell og Malene Stamnes

4.klasse: Anniken Dyrdal og Elin Tytingvåg                                                 

5.klasse: Kristoffer V. Sedal  

6.klasse: Anne Lise Edvardsdal og Anita E. Hauge

7.klasse : Marit Kvamen og Unni U. Vedå

Lærarar

Alvhild Nygard (teamleiar 1.-4. trinn)

Anniken Dyrdal

Ingunn T. Bell

Karina Bognøy

Kristoffer Vågen Sedal

Renate Fossdal Gjøstein

Lillian Mandelid Kleppe

Fredrik Iversen

Anne Lise Edvardsdal

Eva Fjeldstad

Anita E. Hauge

Maren E. Reigstad

Tove M. G. Balestrand (Teamleiar 5.-7.trinn)

Annike R. Solberg

Malene Stamnes

Elin Tytingvåg

Hanne Charlotte Haugland

Unni U. Vedå

Elin K. Fossbakken 

Fagarbeidarar og assistentar

Florence Opiyo

Kari Mostrøm

Johanne Soltvedt

Dagrun Vevle

Marianne Hjelmeland

Therese Borgstein

Are Raknes

Wenche Hauge (SFO-leiar)

Mariann Fjellskålnes:

Fotlandsvåg skule

Kontakinformasjon

Besøksadresse:

Osterøyvegen 2689

5283 Fotlandsvåg

Sjå kart.

Kontaktpersonar

Rektor: Kjell Haugland

Personalrom: 56 19 23 33

SFO: 409 12 117

Lærarar

Kontaktlærar 1.klasse: Marianne Daltveit Cukierska

Kontaktlærar 2.klasse: Linda Bjørndal

Kontaktlærar 3.klasse: Ingunn Berg-Nilsen

Kontaktlærar 4.klasse: Neidy Rundhovde 

Kontaktlærar 5.klasse: Anne-Mette Lundgren Åsheim

Kontaktlærar 6.klasse: Agathe Låstad Henriksen

Kontaktlærar 7.klasse: Baste Neu Hatland

Audhild Skare

Torhild Kristine Meyer

Assistentar

Linda Veland

Cecilie Nordås Kvåle

Ungdomsskulane våre

Osterøy ungdomsskule

Kontakinformasjon

Besøksadresse: 

Osterøy ungdomsskule

Fotlandsvegen 83

5282 Lonevåg

Sjå kart.

Telefon: 56 19 26 80

Kontaktpersonar

Rektor: Hjørdis Østerbø

Avdelingsleiar Heine Tjoflot

Inspektør Øystein Borge

Sekretær Hilde Revheim Sture

Kontaktlærarar

Grethe Nerdalen Fjellskålnes

Kontaktlærar 8A

Trond Vevle

Kontaktlærar 8B

Lillian Ugedal Øvsthus

Kontaktlærar 8C

Solveig Hole

Kontaktlærar 8D

Ann Kristin Borge

Kontaktlærar 8E

Siri Margrete Kleppe

Kontaktlærar 8F

Elisabeth Ødegaard

Kontaktlærar 8G

Tore Johan Langeland

Rådgjevar

Kontaktlærar 8H

Karina Tysse

Kontaktlærar 9A

Lars Braathen Reigstad

Kontaktlærar 9B

Randi Hole

Kontaktlærar 9C

Helga Reigstad

Kontaktlærar 9D

Åslaug T. Bell

Kontaktlærar 9E

  • E-post: aslaug.timenes.bell@osteroy.kommune.no

Geir Iversen

Kontaktlærar 9F

Lovise Hole

Kontaktlærar 10A

  • E-post: lovise.hole@osteroy.kommune.no

Jan Kenneth Rønnestad

Kontaktlærar 10B

Maria Småland

Kontaktlærar 10C

Thor Moe Lønning

Kontaktlærar 10D

Gunvor Myking

Kontaktlærar 10E

Ane Soldal Hagebø

Kontaktlærar 10F

Private barne og ungdomsskular på Osterøy

Hamre grendaskule

Klikk her for å gå til heimesida. 

Hosanger Montessoriskule

Klikk her for å gå til heimesida.

Hjellvik Montessoriskule

Klikk her for å gå til heimesida. 

Danielsen Ungdomsskule Osterøy (Duo)

Klikk her for å gå til heimesida.

Videregåande skule

Osterøy videregåande skule

Les om Osterøy videregåande skule på sida til Hordaland fylkeskommune.

Vaksenopplæring og opplæring for innvandrarar

Osterøy integrering- og læringssenter

Vårt hovudmål er  at alle vaksne innbyggarar i Osterøy kommune skal kunne vere ein del av lokalsamfunnet, organisasjonslivet og yrkeslivet, uavhengig av nasjonalitet og funksjonsnivå.

Våre arbeidsoppgåver er:

  • Opplæring i norsk språk og kultur for alle framandspråkelige vaksne.
  • Grunnskuleundervisning for vaksne, inkludert opplæring i grunnleggjande dugleikar for deg som grunna sjukdom eller skade har mista dugleikar på grunnskulen sitt område.
  • Mottak, busetnad, rettleiing og oppfølgjing av busette flyktningar i Osterøy kommune.
  • Rettleie privatpersonar og organisasjonar på Osterøy som ynskjer å drive integreringsarbeid, eller som har møtt på fleirkulturelle utfordringar i kvardagen.

Vi held til på Hauge. Du får tak i oss ved å ringe 56 19 27 52  eller 90074437 måndag til fredag, klokka 08.00 – 14:00, eller ved å stikke innom.

Les meir om tilboda her. 


Sist oppdatert: 26.08.2020
Publisert: 18.06.2018