HeimSkule og utdanningFerie og fridagar

Ferie og fridagar

Lurar du på når det er planleggingsdagar, haustferie, juleferie, vinterferie, påskeferie eller skulestart? 

I skuleruta og barnehageruta finn du eit oversyn over ferie og fridagar for dei kommunale grunnskulane i Osterøy kommune.

Permisjon frå undervisning

Elevar kan få fri frå undervisning (permisjon) frå grunnskuleopplæringa i inntil to veker. Vi vil vurdere om det er forsvarleg å gi fri. Det er ikkje lov å gi fri frå undervisning utover to veker av gongen.

Slik søkjer du

Du søkjer elektronisk om permisjon frå undervisning

Les meir

Les meir om fri (permisjon) frå den pliktige opplæringa i Opplæringslova her.


Sist oppdatert: 02.04.2024
Publisert: 18.06.2018