Zippys venner

Zippys venner gir sosial og emosjonell kompetanse

Zippys venner er eit undervisningsprogram for elevar i 1.-4. trinn.

Undervisningsprogrammet har som mål:

  • å identifisere og snakke om følelsar
  • å meistre utfordringar og problem i kvardagen
  • å støtte andre som har det vanskeleg

Arbeidet skal føre til betre læring, inkludering og mindre mobbing!

Kva lærar barna?

Gjennom seks tema med historier og oppgåver lærar barna om:

  • følelsar
  • kommunikasjon
  • vennskap
  • konflikthandtering
  • forandring og tap
  • meistring
Kva kan du bidra med som forelder?

Etter kvar modul får barnet ditt med seg ei oppgåve heim. Vi ønskjer at du skal løyse desse oppgåvene ilag med barnet ditt. Det er nyttig at du kjenner til dei verktøya barna lærer på skulen – og kan bruke dei heime også.

Du får også ein brosjyre om programmet, eit foreldreskriv og informasjon på foreldremøte og samtalar.

Vil du vite meir?

Trykk her for å gå til ei informasjonsside om Zippys venner.


Sist oppdatert: 10.01.2022
Publisert: 23.11.2018