Skatteoppkrevjing

Frå 1. november 2020 tek Skatteetaten over ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få heilskapleg ansvar for fastsetjing, innkrevjing og kontroll av skattar og avgifter. Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjar i kommunen.

Oppgåvene som Skatteetaten tek over frå november er mellom anna handsaming av restskatt, skattepengar til gode, tilleggsforskot, forskottstrekk, arbeidsgjevaravgift, motrekning og utleggstrekk knytt til skattekrav, skatteattest og konto/saldoutskrift for skatt og avgift. 

Skriftlige henvendingar skal frå og med 29. november sendas via skjema på skatteetaten.no.

Trykk her for å sjå meir informasjon på skattetaten.no

Betalingsinformasjon

Trykk her for kontonummer for å betale skatt og arbeidsgiveravgift

KID lagar du her https://www.skatteetaten.no/kid/

Pengar tilgode - endre eller registrere konto?  

Trykk her for å endre kontonummer for utbetaling av skattepengar


Sist oppdatert: 25.08.2021
Publisert: 13.11.2018