HeimPolitikk og høyringarOsterøy ungdomsråd

Osterøy ungdomsråd

Osterøy ungdomsråd består av 8 medlemmar og 8 varamedlemmar frå ungdomsskulane, videregåande skule og lag/organisasjoner i Osterøy kommune.

 

Møteplan og informasjon

Her finn du møteplan. Meir informasjon om til dømes kven som sitt i ungdomsrådet finn du ved å trykket på "Ungdomsråd" der inne.

Her finn du innkallingar og sakslistar for ungdomsrådet.

Her finn du møteprotokollar (møtereferat) etter møtene som har vore i ungdomsrådet

Facebook

Ungdomsrådet har eige Facebook-side, den finn du her: https://www.facebook.com/OsteroyUR/

Kontakt Ungdomsrådet

Frøya Ahmer Solberg
Leiar
E-post: solbergfroya@gmail.com

Sebastian Gran Reigstad
Nestleiar
E-post: Sebbernlissom@gmail.com

Koordinator/sekretær

Silje Solberg
Koordinator og sekretær
E-post: silje.solberg@osteroy.kommune.no
Telefon: 484 80 742


Sist oppdatert: 21.09.2021
Publisert: 10.03.2021