HeimPolitikk og høyringarOsterøy ungdomsråd

Osterøy ungdomsråd

Osterøy ungdomsråd består av 8 medlemmar og 8 varamedlemmar frå ungdomsskulane, videregåande skule og lag/organisasjoner i Osterøy kommune.

 

Møteplan og informasjon

Her finn du møteplan. Meir informasjon om til dømes kven som sitt i ungdomsrådet finn du ved å trykket på "Ungdomsråd" der inne.

Her finn du vedtektene for ungdomsrådet

Her finn du innkallingar og sakslistar for ungdomsrådet.

Her finn du møteprotokollar (møtereferat) etter møtene som har vore i ungdomsrådet

Facebook

Ungdomsrådet har eige Facebook-side, den finn du her: https://www.facebook.com/OsteroyUR/

Kontakt Ungdomsrådet

Jonas Øvsthus
Leiar
E-post: ovsthus.media@gmail.com

Harald Samuelsen Lid
Nestleiar
E-post: haraldsamuelsenlid@gmail.com

Koordinator/sekretær

Silje Solberg
Koordinator og sekretær
E-post: silje.solberg@osteroy.kommune.no
Telefon: 484 80 742

Kontaktperson i plan saker som er under arbeid

Barn og unge oppfordrast til å ta kontakt med kommunen sin representant for barn og unge inn mot plan saker: Hilde Gunnarson (leiar for barnehagene i kommunen). 
Sjå her for meir informasjon
Sjå her for aktive plan saker som er under arbeid


Sist oppdatert: 11.04.2024
Publisert: 10.03.2021