Kontakt oss

Kontakt politikarar og parti

Kontaktinformasjon til medlem i heradsstyret

Ordførar Lars Fjeldstad, SP 

 • Telefon: 462 99 585
 • E-post: lars.fjeldstad@osteroy.kommune.no

Varaordførar Alexander Thunestvedt, AP  

 • Telefon: 478 46 424
 • E-post: alexanderth@live.no

 

Medlemmer: Arbeidarpartiet

Alexander Thunestvedt - gruppeleiar

 • E-post: alexanderth@live.no
 • Tlf.: 478 46 424

Herdis Helle

 • E-post: herdis.helle@lo.no

Ann Kristin Borge

 • E-post: ann.kristin.borge@osteroy.kommune.no

Geir Olsen

 • E-post: geir.olsen@fellesforbundet.no

 

Medlemmer: Sosialistisk Venstreparti 

Roy Håkon Jenssen - gruppeleiar

 • E-post: rh.jenssen@gmail.com
 • Tlf.: 411 33 838

 

Medlemmer: Senterpartiet

Lars Fjeldstad - ordførar

 • E-post: lars.fjeldstad@osteroy.kommune.no

Turid Bjørndal Njåstad - gruppeleiar 

 • E-post: turidbn@gmail.com
 • Tlf.: 917 65 853

Helge Valestrand Edvardsdal

 • E-post: helgeed@hotmail.com

Gerd Karin Njaastad

 • E-post: gerd.karin.njaastad@osteroy.kommune.no

Johannes Haugland

 • E-post: johannes.haugland@hotmail.com

Janne Daltveit Tveit

 • E-post: jannedaltveittveit@gmail.com

Frode Flesland

 • E-post: frodfle@online.no

 

Medlemmer: Kristeleg Folkeparti

Bjarte Hammer Aarland - gruppeleiar

 • E-post: bjarte.aarland@gmail.com
 • Tlf.: 934 29 116

Jarle Skeidsvoll

 • E-post: jarle@skeidsvoll.no

 

Medlemmer: Venstre

Renathe Tangen - gruppeleiar

 • E-post: renathetang@gmail.com
 • Tlf.: 920 40 620

 

Medlemmer: Høgre

Sebastian Andre Haugland - gruppeleiar

 • E-post: sebhau97@gmail.com
 • Tlf.: 936 49 315

Johannes O. Borge

 • E-post: johannesoborg@gmail.com

Aksel Mjøs 

 • E-post: aksel@mjos.no

Roald Martinsen

 • E-post: roald.martinsen@gmail.com

 

Medlemmer: Framstegspartiet

Kim Andre Hartveit - gruppeleiar

 • E-post: hartveit@hotmail.no
 • Tlf.: 957 43 428

Wenche Jørgensen

 • E-post: wenche190670@icloud.com

Sigmund Faugstad

 • E-post: sigmund52@hotmail.com

Ragnar Johan Tyssebotn

 • E-post: rag-tys@online.no

Helene Oppedal Flølo

 • E-post: helene.floelo@gmail.com

Ruben Nielsen

 • E-post: rn-entreprenor@hotmail.com

 

Medlemmer: Industi- og næringspartiet

Roy Husebø

 • E-post: osteroy.vestland@inpartiet.no
 • Tlf.: 988 15 091

Trygve Tønnessen, gruppeleiar 

 • E-post: trygve@fjordcharter.no
Kontakt politiske parti i heradsstyret

Osterøy Arbeidarparti

Leiar: Håkon Hevrøy

 • E-post: hth007@gmail.com
 • Mobil: 953 01 144

 

Osterøy Senterparti

Leiar: Frode Flesland

 • E-post: frodfle@online.no
 • Mobil: 994 83 115

 

Osterøy Kristeleg Folkeparti

Leiar: Bjarte Hammer Aarland

 • E-post: bjarte.aarland@gmail.com
 • Mobil: 934 29 116

 

Osterøy Høgre

Leiar: Hjalti Heimir Gislason 

 • E-post: hjalti.heimir@gmail.com
 • Mobil: 415 15 940

 

Osterøy Venstre

Leiar: Kjersti I. Vevatne 

 • E-post: kjeve70@gmail.com
 • Mobil: 990 13 154

 

Osterøy Framstegsparti

Leiar: Kim Andre Hartveit 

 • E-post: hartveit@hotmail.no
 • Mobil: 957 43 428

 

Osterøy Industri- og næringsparti

Leiar: Roy Husebø

 • E-post: osteroy.vestland@inpartiet.no
 • Mobil: 988 15 091

 

Osterøy Sosialistisk Venstreparti 

Leiar: Tone Mjelde

 • E-post: tone_mjelde_90@yahoo.no
 • Mobil: 948 96 985

 

Kontakt politisk-administrativt sekreteriat

Runar Ludvigsen, rådgjevar

 • Telefon: 56 19 21 36
 • E-post: politisk@osteroy.kommune.no eller runar.ludvigsen@osteroy.kommune.no

Sist oppdatert: 11.03.2024
Publisert: 12.11.2018