HjemPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHøyring - Espevoll utbyggingsavtale

Høyring - Espevoll utbyggingsavtale

Tiltakshavar er Osterøy Entreprenør AS.

Spørsmål kan rettast til Osterøy kommune v/ juridisk rådgjevar Hege Eeg.

Eventuelle merknadar vert å sende via elektronisk høyringsskjema, post til Osterøy kommune v/ Hege Eeg, Postboks 1, 5282 Lonevåg, eller til post@osteroy.kommune.no (merk e-post med «Merknad Espevoll utbyggingsavtale – høyring» og «Hege Eeg»). 

Frist for å kome med merknad er 7. januar 2022.

Utbyggingsavtale for Espevoll til høring.pdf

Vedlegg 1 Reguleringsplankart.pdf

Vedlegg 2 Reguleringsføresegn.pdf

Vedlegg 5 Kostnadsoverslag Osterøy_rev20210518.pdf

Vedlegg 6 Avtale om overdraging av justeringsrett.pdf


Sist oppdatert: 30.11.2021
Publisert: 30.11.2021