HeimPolitikk og høyringarInnkallingar, sakslister og møteopptak

Innkallingar, sakslister og møteopptak

Politiske utval og råd

Heradsstyret 

Møta vert halde i Osterøy rådhus kl. 16.00 på onsdagar 

Formannskapet 

 Møta vert halde i Osterøy rådhus kl. 13.00 på onsdagar. 

Plan- og kommunalteknisk utval

 Møta vert halde i Osterøy rådhus kl.13.00 på onsdagar. 

Valstyret 
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 
Eldrerådet 
Ungdomsrådet
Klagenemnd
Kontrollutval
Arbeidsutval for innstillingar i valsaker (Valnemnd)
Administrasjonsutval (ADMU)
Økonomiutvalet 
Møteopptak - frå alle møter

Sist oppdatert: 22.10.2021
Publisert: 06.12.2018