HeimPolitikk og høyringarInnkallingar, sakslister og møteopptak

Innkallingar, sakslister og møteopptak

Politiske utval og råd

Heradsstyret 

Møta vert halde i Osterøy rådhus kl. 16.00 på onsdagar 

Formannskapet 

 Møta vert halde i Osterøy rådhus kl. 13.00 på onsdagar. 

Plan- og kommunalteknisk utval

 Møta vert halde i Osterøy rådhus kl.13.00 på onsdagar. 

Utvida plan- og kommunalteknisk utval i samband med KPA
Valstyret 
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 
Eldrerådet 
Ungdomsrådet
Klagenemnd
Skattetakstnemnda (takstnemnd for eigedomsskatt)
Klagenemnda for eigedomsskatt
Kontrollutval - innkallingar og protokollar
Arbeidsutval for innstillingar i valsaker (Valnemnd)
Administrasjonsutval (ADMU)
Møteopptak - frå alle møter

 

  • Innkalling og saksliste til møte 30.03.2023

Sist oppdatert: 26.02.2024
Publisert: 06.12.2018