Små endringar innandørs

Dette gjeld kun for installering, endring og reparasjon av enkle installasjonar. Tiltaket må ikkje gripe inn i bærande konstruksjonar og ikkje bryte ei branncelle.

Du treng ikkje søkje om å få:

  • Setje opp, flytte eller rive ein ikkje-bærande vegg innanfor ei branncelle.
  • Skifte ut eller installere nytt utstyr på eksisterande våtrom.
  • Installere ny kjøkkenventilator som ikkje vert kopla til ventilasjonsanlegget.
  • Installere kjølerom.
  • Installere ny vask i eksisterende bustad som allereie har sanitæropplegg.

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller treng rettleiing, ta kontakt med byggjesaksavdelinga


Sist oppdatert: 20.11.2018
Publisert: 16.11.2018