Les meir på Direktoratet for byggkvalitet si heimeside

Dette kan du byggja utan å søkje

Skal du byggja eller endra?