Ferdigattest og bruksløyve

For alle bygg og anlegg som er søknadspliktige etter plan- og bygningslova skal det vere gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest før tiltaket vert teke i bruk.

Ved søknad om mellombels bruksløyve skal det vera utfylt kva som gjenstår av arbeid, og når dette blir ferdigstilt.

Slik søkjer du

Skal du søkje om ferdigattestFyll ut søknad om ferdigattest.

Skal du søkje om mellombels bruksløyve: Fyll ut søknad om mellombels bruksløyve.  

Skriv ut skjema, og send det saman med vedlegg til 

Osterøy kommune
Geitaryggen 8
5282 Lonevåg

Kva kostar det?

Sjå oversikt over prisar her.  

Kontakt oss

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med byggesaksavdelinga


Sist oppdatert: 24.01.2019
Publisert: 08.11.2018