Miljøfyrtårn

Me jobbar for tida med å Miljøfyrtårn-sertifisere rådhuset som hovudkontor, før vi går vidare med dei underliggande einingane som skularbarnehagar osb.  

Familie- og omsorgssenteret

Familie- og omsorgssenteret vart Miljøfyrtårn-sertifisert i 2021.
 
På Familie- og omsorgssenteret er vi opptatt av bærekraft og jobbar kontinuerleg med å redusere våre klimagassutslepp. Det inneber heilskapleg og systematisk arbeid med tiltak innan område som innkjøp, energi, transport, avfall, utslepp og estetikk. 
 
Dette er nokon av tiltaka vi gjer: 

  • Innkjøp av elbil 
  • Auka kjeldesortering
  • Solcellepanel (Familie- og omsorgssenteret) 

Om Miljøfyrtårn 

Miljøfyrtårn er eit anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøleiing, og Noregs mest brukte sertifikat for verksemder som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les meir på: www.miljofyrtarn.no.


Sist oppdatert: 08.09.2022
Publisert: 08.09.2022