Osterøy Ungdomsklubb

Osterøy Ungdomsklubb er ein gratis, open og inkluderande møteplass for ungdommar i alderen 12-19 år. Klubben er ein stad der ungdommar kan utfalda seg, påverka aktivitetar og ha det kjekt saman med likesinna. Osterøy Ungdomsklubb er ein trygg møteplass med vaksne tilstades.

Ungdomsklubben har ope kvar tysdag frå kl. 14.00 - 19.00.

Møteplassen 

Osterøy Ungdomsklubb heldt til på biblioteket i Lonevåg. Her er det rom for å skapa nye vennskap og byggja sosiale nettverk. Klubben legg til rette for ei inkluderande atmosfære der alle er velkomne.

Aktivitetar

Vi legg stor vekt på at ungdommane skal kunne påverka kva som skjer på klubben. Deira stemmer og ønskjer er viktige for oss. Her kan de koma med forslag til aktivitetar og arrangement som de brenn for. Saman skapar vi eit mangfald av spanande opplevingar!

Underhaldning og utstyr

På Osterøy Ungdomsklubb kan du finna eit breitt spekter av underhaldning og utstyr som er tilgjengeleg for alle. Vi har eit utval av brettspel for dei som likar strategi og moro, samt Nintendo Switch-konsoll for dei som ønskjer å fordjupa seg i spanande digitale eventyr. For dei som likar å utfordra kvarandre, har vi også bordtennisbord tilgjengeleg. Vi tilbyr også eit mangfald av kreative aktivitetar, deriblant maling, teikning og «LittleBits». 

Kreativitet og musikk

Dersom du er musikalsk anlagt eller har lyst til å prøva deg på instrument, er Osterøy Ungdomsklubb rett stad for deg. Vi har eit lite utval av instrument som du kan nytta til å laga musikk og utfalda kreativiteten din.

Gratis mat

Vi veit kor viktig det er å halda energinivået oppe når ein har det kjekt. Difor tilbyr Osterøy Ungdomsklubb gratis mat til alle. Her kan du fylla på med næring samtidig som du nyt samveret med andre ungdommar.

Osterøy Ungdomsklubb er ein stad for ungdommar å koma saman, ha det moro, utvikla interesser og byggja minneverdige vennskap. Vi oppmodar dykk til å delta aktivt, dela dykkar idear og hjelpa til med å forma klubben til noko endå meir unikt. Saman skapar vi ein flott stad der alle kan føla seg heime.

Besøksadresse

Osterøy Bibliotek finn du i 2.etasje i Lonevåg Senter.

Lonevågen 3

5282 Lonevåg

For meir informasjon, ta gjerne kontakt på e-post! Henning.neu.hoshovde@osteroy.kommune.no

 

 


Sist oppdatert: 10.08.2023
Publisert: 10.08.2023