Vaksinering i Osterøy

Den oppdaterte koronavaksina vert levert til Osterøy kommune i veke 39.

Det er fleire målgrupper som no kan få oppfriskingsdose. Les lenger ned i artikkelen om du er i målgruppa.

Vi tilbyr oppfriskingsdosar med den nye vaksina:

 • Torsdag 6. oktober kl. 10.00 - 14.00
 • Tysdag 18. oktober kl. 10.00 - 14.00
 • Torsdag 20. oktober kl. 10.00 - 14.00

Du kan bestille deg time sjølv i helseboka.

Her bestiller du time til koronavaksine

Om du ikkje klarer å bestille time sjølv på denne måten, spør andre om hjelp eller du kan ringe tlf nr. 56192100 måndag - fredag kl 09:00-15:00, og bli satt opp på time.

Hugs at det må ha gått minimum 4 månader frå dose 3 før 4. oppfriskingsdose.

Me vil setje opp fleire vaksinasjonsdagar ut frå etterspurnaden.

Du kan også sende spørsmål på e-post: korona@osteroy.kommune.no

Dersom våre vaksinasjonsdatoar ikkje passar for deg, minner me om vaksinasjonstilbod på apotek i Bergen. Du må då gå inn på heimesida til Bergen kommune og sjå om du er i målgruppa til å kunne få vaksine der.

Kven kan få koronavaksine desse dagane?

Aldersgruppe over 65 år
 • Folkehelseinstituttet anbefalar oppfriskingsdosar for alle over 65 år. ( 4. dose)
Aldersgruppe 18-64 år med underliggjande risiko for alvorleg sjukdomsforløp

Regjeringa har beslutta at kommunane no kan gje oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper mellom 18 og 64 år. Vaksinasjon av denne gruppa kan starta opp så snart kommunen har kapasitet til å tilby dette.

Personar i aldersgruppa 18-64 år med følgjande sjukdommar/helsetilstandar vurderast å ha ein auka risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.
Aldersgruppe 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over.

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.
Gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Grunnvaksinering 1. og 2. dose
 • Om ein manglar 1., 2. eller 3. dose kan ein også bestille seg time desse datoane. 
 • Dette gjeld alle personar 5 år og over. 

Sist oppdatert: 22.09.2022
Publisert: 11.11.2021