HeimTreng du nokon å snakke med?

Treng du nokon å snakke med?

Lurar du på noko?

  • Gå til Helsenorge og Folkehelseinstituttet sine nettsider for oppdatert informasjon: www.helsenorge.no og www.fhi.no
  • Finn du ikkje svar på nettsidene, ring den nasjonale informasjonstelefonen for koronavirus: 815 55 015
  • Du kan også ringe frivilligheita sin koronalinje på 23 12 00 80. Telefonen er open frå klokka 09.00 til 15.00 alle dagar og blir drifta av "Nasjonalforeningen for folkehelsen", "Norske Kvinners Sanitetsforening" og "Landsforeningen for hjerte- og lungesyke".

Er du under 18 år?

Treng du nokon å snakke med?

Treng du nokon å snakke med?

  • Ønskjer du ein lokal ringeven?
    • Ring 900 70 152, så vert du sett i kontakt med ein frivillig ringeven frå Osterøy Røde Kors. Eventuelt send e-post til: post@osteroyrkh.no

Informasjon, råd og kurs

Her finn du diverse informasjon, råd og kurs om korleis du kan få hjelp og meistre bekymringar og anna som kan vera vanskeleg under korona-pandemien.

Korleis forhalde seg til smittefrykt og bekymringar 

Kurs: Depresjonsmeistring 

Spiseforstyrrelser: Villa SULT straks lanseres


Sist oppdatert: 10.01.2022
Publisert: 16.03.2020