HeimKoronaHelsedirektoratet og FHI sine råd for 17. mai

Helsedirektoratet og FHI sine råd for 17. mai

Generelt

 • Arrangementer og private samlinger på 17. mai må følge de til enhver tid gjeldende nasjonale, regionale og lokale bestemmelsene og anbefalingene som gjelder.
 • Gjennomfør helst arrangementene ute, eller digitalt der man ikke kan ha arrangement.
 • Syke personer må holde seg hjemme.
 • Alle må utvise god hånd- og hostehygiene og godt renhold.
 • Arrangører og deltakere må sikre anbefalt avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand og begrense antall kontakter.
 • Arrangementer bør unngå å samle personer fra ulike nærmiljøer eller lokalsamfunn.
 • Unngå bruk av kollektivtransport.

Tog, korps og kor

 • 17. mai-tog anses som et arrangement og må følge de gjeldende nasjonale og eventuelle lokale arrangementsbestemmelser.
 • Det anbefales uansett å avlyse større barne- og borgertog som samler personer fra ulike kommuner/områder.
 • Det kan gjennomføres 17. mai-tog i områder som ikke har forbud mot arrangementer. Det bør da begrenses til deltakere innen samme lokalsamfunn/nærmiljø.
 • Barn som tilhører samme kohort i barnehage eller barneskole, kan gå sammen i barnetog uten avstandsregler. Det bør være god avstand mellom kohortene.
 • Begrens antall foresatte som følger barnetog så langt det lar seg gjøre.
 • Arrangør må sikre at det ikke blir trengsel før, under og etter 17. mai-tog. Folk som ikke er i samme kohort eller husstand, må kunne holde minst 1 meter avstand hele tiden.
 • Korpsøvelser kan gjennomføres uten å komme innunder arrangementsdefinisjonen. I kommuner der det ikke er tillatt med arrangementer, kan korps og kor som normalt øver sammen, fremføre musikk eller marsjere i gatene uten at det annonseres på forhånd slik at man unngår ansamlinger av publikum.
 • For kor- og korpsøvelser i forkant av 17. mai må de gjeldende nasjonale eller lokale bestemmelser og anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter følges.
 • Kommunen bør oppfordre befolkningen til å se 17. mai-toget fra egen hage/balkong, og hvis nødvendig, iverksette tiltak for å hindre at mange mennesker samles langs togruten.
 • Det er akseptabelt å ha «tog» med kjøretøy så lenge det holdes anbefalt avstand. Vurdering av sikkerhet overlates til politiet.

Arrangementer for barn

 • Både barn og voksne skal telles i antallsberegningen.
 • Bør gjennomføres i nærmiljøet.
 • Gjennomføres utendørs der det er mulig.
 • Begrens antall foresatte til de som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten, eller til for eksempel én foresatt per barn.
 • Barn fra samme kohort i barnehage eller barneskole kan omgås uten avstandsregler. Andre, unntatt husstandsmedlemmer, må holde minst én meters avstand.
 • Arrangør må sørge for tiltak for å unngå trengsel, for eksempel ved matservering, arrangering av leker etc.

Sist oppdatert: 28.04.2021
Publisert: 28.04.2021