Røysting

Førehandsrøysting 

Innanriks: I perioden 10. august til 9. september. 

Meir informasjon om førehandsrøystinga i Osterøy kjem seinare. 

Utanriks: 3. juli til 1. september 

 

Tidlegrøysting 

Tidlegrøysting er meint for veljarar som ikkje har høve til å førehandsrøysta i ordinær periode forførehandsrøystingeller på valdagen. 

Tidlegrøysting er i perioden 3. juli til og med 9. august. 

Du har kanskje ikkje fått valkortet ditt, men du kan likevel tidlegrøysta. 

Hugs legitimasjon! 

Meir informasjon om tidlegrøystinga i Osterøy kjem seinare. 

 

Røysta heime eller der du oppheld deg (ambulerande røysting) 

Dersom du på grunn av sjukdom eller uførleik ikkje har høve til å møta i eit røystelokale, så kan du søkja om å få førehandsrøysta der du oppheld deg. 

Det er ikkje krav om skriftleg søknad 

Nærare informasjon kjem her 

 

Kvar kan du røystavaldagen? 

valdagen 11. september kan du røysta i ein av desse krinsane. Du treng ikkje vera manntalsført i krinsen, så lenge du er manntalsført i Osterøy kommune. 

Hauge krins: Skulebygget Osterøy integrerings- og læringssenter 

Lonevåg krins: Osterøyhallen 

Valestrand krins: Valestrand skule/ gym.salen 

Haus krins: Haus skule 

Fotlandsvåg krins: Fotlandsvåg skule 

Bruvik krins: Knausatun 

Opningstider for alle krinsarkl. 12.00 - 20.00 

 

Kven har røysteerett til kommunestyre- og fylkestingsvalet? 

  • Alle som har røysterett til stortingsval; 

  • Norske statsborgarar; 

    • som vil ha fylt 18 år innan utgangen av valåret 

    • som ikkje har mist stemmeretten etter Grunnlova §53 

    • som er, eller nokon gong har vore, folkeregistrert som busett i Norge 

  • Statsborgarar i andre nordiske land (dvs Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og som er registrert som busett i Norge seinast 30. juni i valåret. 

  • Andre utanlandske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og som er registrert som busett i Norge samanhengande dei tre siste åra før valdagen. 

 


Sist oppdatert: 16.02.2023
Publisert: 16.02.2023