Førehandsrøysting

Ordinær Førehandsrøysting 

Innanriks: I perioden 10. august til og med 8. september kan du førehandsrøyste på Osterøy Rådhus, vestibylen i 2. etg.   

Utanriks: 3. juli til 1. september 

 

Osterøy Rådhus, vestibylen i 2.etg: 

Måndag til torsdag kl. 09.00 - 16.30

Fredag                        09.00 - 15.00

 

Utvida opningstider for førehandsrøysting: 

Torsdag 07.09.2023 utvida til kl 19.00

Laurdag 02.09.2023 kl. 10.00 - 15.00

HUGS LEGITIMASJON!

Ta gjerne med valkortet ditt og.

 

Førehandsrøysting i institusjonar, omsorgs- og aldersbustader og skule:

Det skal haldast førehandsrøysting på desse stadande:

Stad Dag Dato Tid
Nesjatun - Lonevåg Tysdag 29.08.23 11:00-13:00
Osterøytunet - Hauge Onsdag 30.08.23 11:00-14:00
 Raus bufelleskap/Haus Tunestvedtbygget Torsdag 31.08.23  15:00-17:00 
 Osterøy vidaregåande skule Fredag  01.09.23  11:00-13:00 
 Hosangerheimen Måndag  04.09.23  15:00-17:00 
 Smøyatun - Fotlandsvåg Tysdag  05.09.23  13:00-15:00 
 Valestrand eldresenter Onsdag   06.09.23  11:00-13:00 
I tillegg til elevar, bebuarar og tilsette kan alle andre veljarar som ønsker det, møta opp og førehandsrøysta på alle desse stadene.
Hugs legitimasjon! For bebuarar på institusjon som ikkje har legitimasjonspapir tilgjengeleg, kan ein tilsett ved institusjonen gå god for identiteten til veljaren.  Då må den tilsette legitimera seg.
Ta gjerne med valkortet!  Det er ikkje krav om å visa valkort for å kunne røysta, men det er til stor hjelp om du har det med!

 

Røysta heime eller der du oppheld deg (ambulerande røysting) 

Dersom du på grunn av sjukdom eller uførleik ikkje har høve til å møta i eit røystelokale, så kan du søkja om å få førehandsrøysta der du oppheld deg. 

Det er ikkje krav om skriftleg søknad 

Fristen for å søkje om heimerøysting er fastsett til               

Torsdag 07.09.2023 kl. 10.00

Har du spørsmål, så ta kontakt på telefon 56192100 eller 56192163


Sist oppdatert: 16.08.2023
Publisert: 16.02.2023