Røysterett

For å kunne avgje røyste må ein ha røysterett og stå i manntallet i ein kommune.

  • Alle som har røysterett til stortingsval; 
  • Norske statsborgarar; 
    • som vil ha fylt 18 år innan utgangen av valåret 
    • som ikkje har mist stemmeretten etter Grunnlova §53 
    • som er, eller nokon gong har vore, folkeregistrert som busett i Norge 
  • Statsborgarar i andre nordiske land (dvs Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og som er registrert som busett i Norge seinast 30. juni i valåret. 
  • Andre utanlandske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og som er registrert som busett i Norge samanhengande dei tre siste åra før valdagen. 

Sist oppdatert: 21.06.2023
Publisert: 20.06.2023