Manntal

Utlegging av manntalet til offentleg ettersyn 

Du må stå i manntalet for å kunna røysta ved valet. 

Du vil sjølv kunne kontrollera om du står i Osterøy kommune sitt manntal. Manntalet vert lagt ut til offentleg ettersyn ca. medio juli 2023. Nærare informasjon om dette kjem. 

For å stå i Osterøy sitt manntal må du vera folkeregistrert som busett i Osterøy kommune 30. juni 2023. 

Om du meiner det er feil i manntalslistene kan du krevja at valstyret rettar dette opp. 

Kontakt ved retting av feil: 

Ring innbyggarservice på telefon 56192100. 

Ver merksam på dette:

Flyttar du frå Osterøy kommune etter 30. juni 2023, vil du framleis stå i kommunen sitt manntal, og du må enten førehandsrøysta- eller røysta ved ein av krinsane i vår kommunevaldagen 11. september. 

Flyttar du til Osterøy etter 30. juni 2023, vil du vera manntalsført i kommunen du flyttar frå. Du må enten førehandsrøysta- eller reisa til den aktuelle kommunen for å røystavaldagen. 


Sist oppdatert: 16.02.2023
Publisert: 16.02.2023