HjemKommunestyre- og fylkestingsvalet 2023Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023

Kommune- og fylkestingsval er allmenne val til kommunestyre og fylkesting i Norge, og vert gjennomført kvart fjerde år. 

Valdagen i 2023 er sett til måndag 11. september.

Forside - Valgdirektoratet 

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 

Kommunestyret er øvste organ i kommunen, og i år skal det veljast nytt kommunestyre for dei neste 4 åra - 2023 til 2027. Det skal veljast 27 representantar til kommunestyret i Osterøy. 

Nytt fylkesting for Vestland fylke skal veljast same dag. Til Fylkestinget skal det veljast 65 representantar. 

Fylkestingsvalet 2023 - Vestland fylkeskommune 

Kven har røysteerett til kommunestyre- og fylkestingsvalet? 

  • Alle som har røysterett til stortingsval; 

  • Norske statsborgarar; 

    • som vil ha fylt 18 år innan utgangen av valåret 

    • som ikkje har mist stemmeretten etter Grunnlova §53 

    • som er, eller nokon gong har vore, folkeregistrert som busett i Norge 

  • Statsborgarar i andre nordiske land (dvs Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og som er registrert som busett i Norge seinast 30. juni i valåret. 

  • Andre utanlandske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og som er registrert som busett i Norge samanhengande dei tre siste åra før valdagen. 


Sist oppdatert: 21.02.2023
Publisert: 16.02.2023