For partia

Listeforslag til kommunestyrevalet 2023 

Parti eller grupper som ønskjer å stilla liste til kommunestyrevalet i Osterøy må levera listeforslag til kommunen innan 31. mars 2023 kl. 12.00. 

Fristen er absolutt. 

Listene kan i år leverast elektronisk eller på papir. 

Les meir på valg.no: 

Papirlister kan sendast i posten, men det er forslagsstillarane som har ansvar for at det kjem fram innan fristen. 

Adresse; 

Osterøy kommune, Postboks 1, 5293 LONEVÅG 

Papirlister kan og leverast direkte på rådhuset, Geitaryggen 8, i ordinær opningstid kl. 09.00 - 15.00. 

Avtal gjerne tid på førehand. 

Dagrun.revheim@osteroy.kommune.no 

 

Mottekne lister vert publisert 

Frist for å trekkja tilbake eit listeforslag: 20. april 2023 kl. 12.00 

 

Listene skal godkjennast 

Valstyret skal godkjenne vallistene seinast: 1. juni 2023 


Sist oppdatert: 22.02.2023
Publisert: 16.02.2023