HeimHelse, omsorg og sosialPsykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam

Ei krise oppstår når behovet for innsats går ut over dei ressursar som er tilstades normalt.

Ei krise er ei ekstraordinær hending, eller ei hending der tall personar som er knytt opp mot hendinga er så mange at ordinært hjelpeapparat ikkje kan ta hand om det i tide.

Kven kan ta kontakt med psykososialt kriseteam?

Enkeltpersonar, kommunen, samarbeidande einingar.

Korleis kontakta teamet?

Ein kontaktar teamet i følgjande prioriterte rekkefølgje. Første person ein oppnår kontakt med tar ansvar for vidare vurdering og evtentuell kontakt med andre i teamet.

Stilling

Namn

Tlf arbeid

Mobil

Sektorleiar Helse, omsorg og sosial

Nina Kvamme

56192114

951 20 665

Nestleiar Helse, omsorg og sosial

Kristin Ruud Myking

56192119

990 10 087

Einingsleiar Psykisk helse og rusomsorg

Trude Dingsør-Totland

56192275

917 31 947 / 930 41 549

Kommuneoverlege

Anita Sørtveit

56192100

970 00 226

Familiens hus leiar

Bettina B. Nordahl

56192165

932 34 719                      

Brann/redning

Vakttelefon

56192221

905 72 711

Brann/redning

Vakttlf.kveld/natt/helg

 

954 79 157

Prest

Helle Maria Wolstad

56192283

468 14 114

Fung Lensmann

 

 

 

 

Politipatrulje

 

977 45 600


Sist oppdatert: 04.03.2019
Publisert: 04.03.2019