Slik søkjer du

Søknaden skal innehalde eigenerklæring og legeerklæring som ikkje må vera eldre enn 6 månader. Søknadar som manglar eigenerklæring eller legeerklæring vert ikkje handsama. Det er ditt ansvar som søkjar at søknaden blir tilstrekkeleg dokumentert.

Utfylt eigenerklæring saman med legeerklæring sender du til:
Hordaland Fylkeskommune, Samferdselsavdelinga, Postboks 7900, 5020 Bergen

Innan 14 dagar etter at du har fått vedtak vil du få tilsendt eit personleg TT-kort med magnetstripe.

Her kan du laste ned skjema:

Trykk her for å laste ned retningsliner for transportordninga for funksjonshemma i Hordaland