Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HfU) er eit tilbod til ungdom frå 13 år. Tilbodet er gratis, og du treng ikkje bestille time.

På helsestasjon for ungdom treff du helsesjukepleiar og lege. En gong i månaden har me psykolog.  Dei tilsette har teieplikt.

Besøksadresse

Fotlandsvegen 27

5282 Lonevåg

Vis i kart 

Opningstider

Kvar tirsdag klokka 14.00 - 16.30.

Opningstidene følger skuleruta.

Kva kan du få hjelp til

  • Rettleiing og hjelp til alt som handlar om prevensjon

  • Spørsmål i samband med seksualitet

  • Snakke om ting som er vanskeleg, anten det er fysisk eller psykisk helse

  • Eteforstyrringar

  • Problem knytta til rus

  • Rettleiing i samband med graviditet

  • Vanskar heime, på skulen, eller med vener

  • Opplevingar kring vald, overgrep og mobbing

  • Du kan ta klamydiatest og graviditetstest her

  • Ved behov for anna hjelp kan vi tilvise deg vidare til andre som kan hjelpe deg

Kontakt oss

Leiande helsesjukepleiar Bente Kari Thorsen 

Følg oss på sosiale medier

Følg oss på facebook og instagram

 instagram-brand.com/wp-content/themes/ig-brandi...


Sist oppdatert: 12.08.2020
Publisert: 12.08.2020