HjemBarnehageBarnehagane våreKommunale vedtekter og planar

Kommunale vedtekter og planar

I vedtektene finn du blant anna informasjon om opptakskriteriene for dei kommunale barnehagane, opningstider, reglar for ferie og betaling for barnehageplassen. 

Trykk her for å lesa vedtektene for kommunale barnehagar i Osterøy.

 

Kvalitetsutvikling 2023-2026 er ein fagleg forankra og strategisk plan for utvikling av kvaliteten på barnehagetilbodet i Osterøy kommune. 

Plan for Osterøy barnehagane, kvalitetsutvikling 2023 - 2026

 

Barnehagebruksplanen 2022-2030 gir innsikt korleis kommunen vil utvikle barnehagasektoren  for å stette lovkrava og behovet for barnehageplassar på kort og lengre sikt.

Barnehagebruksplan 2022-2030 for Osterøy Kommune 


Sist oppdatert: 23.10.2023
Publisert: 03.02.2023