Vil du hjelpa oss og bli betre?

Hensikten med undersøkinga er å måle kvaliteten på tenestene og servicen du får når du kontaktar oss.  

Me set pris på om du vil svara på undersøkinga og hjelpa oss å bli betre! 


Sist oppdatert: 24.11.2021
Publisert: 24.11.2021