HjemNyheterVIKTIG MELDING!

VIKTIG MELDING!

Alle grunneigarar er ansvarleg for å sikre sin eigedom i størst mogleg grad, og me vil gjera det me kan for at våre kommunale installasjonar fungera slik dei skal.

For akutte hendingar med fare for liv, helse eller eigedom, ring 110 (Brann og redning) eller 113 (AMK)

Ved akutte hendingar knytt til kommunale vegar eller kommunalt leidningsnett, ta kontakt på telefon: 56 39 01 26.

Ved akutte hendingar på kommunale bygg eller bustadar, ta kontakt på telefon: 56 19 27 31


Sist oppdatert: 11.01.2022
Publisert: 11.01.2022