HjemNyheterVegstenging

Vegstenging

Det vil vera mogleg å passera ca kl 23:00 og ca kl 00:00.
Utanom dette vil berre utrykningskjøretøy sleppe forbi. Dette slik at arbeidet kan utførast med minst mogleg avbrot, og dermed så effektivt som mogleg.
Arbeidet som skal utførast er å leggja siste del av den nye overvassleidningen i området. Denne krysser Sundlandsvegen ved hus nr. 3, og fylgjer vegen videre opp til hus nr. 7.

Sist oppdatert: 23.08.2022
Publisert: 23.08.2022