HeimNyheterVasstenging på Raknes 05.juli

Vasstenging på Raknes 05.juli

Grunnen til at vatnet vert stengt er arbeid på leidningsnettet. Tapp opp vatten til naudsynt bruk før arbeidet startar. Vatnet kan verta noko missfarga etter arbeidet.

Illustrasjon område for vasstenging Raknes 050719


Sist oppdatert: 05.07.2019
Publisert: 04.07.2019