HeimNyheterVarsling fra Telenor - Feil på mobil - Heile landet

Varsling fra Telenor - Feil på mobil - Heile landet

Opprinneleg melding:

Telenor opplever store utfordringar med mobil tale og data over heile landet. Dette gjeld 2G, 4G, 5G. Dette berørar blant anna dei innbyggarane som har tryggleiksalarm.

Alle naudsynte tenestemiljø i Telenor jobbar med feilsøk. 


Sist oppdatert: 19.05.2024
Publisert: 18.05.2024