HeimNyheterTryggare skuleveg

Tryggare skuleveg

Delar av Reigstadvegen har mangla fortau og områdeplanen til Valestrand har vist seg vanskeleg å gjennomføre grunna store kostnadar knytt til vegutbetring.

Kommunen har difor laga eit midlertidig fortau som knyt eksisterande fortau/gangveg og forgjengerovergang saman.

På den måten vil mellom anna elevar til Valestrand skule få ein tryggare veg til skulen og fortauet vil hindre ulovleg parkering langs vegen

 


Sist oppdatert: 28.08.2020
Publisert: 28.08.2020