HeimNyheterMelding frå Helsedirektoratet om arrangement opp mot jul

Melding frå Helsedirektoratet om arrangement opp mot jul

Ved arrangementer som pop-up-konserter, julegrantenninger og andre lignende typer tilstelninger som gjerne skjer utendørs, ofte i områder der mange mennesker beveger seg, er det i utgangspunktet ikke mulig for arrangøren å ha kontroll på eller oversikt over personer som f.eks. passerer forbi, evt. stopper opp for å følge med på arrangementet eller befinner seg i området av andre grunner. Dersom slike arrangementer skal gjennomføres, må arrangementsområdet derfor være tydelig fysisk avgrenset, eksempelvis innenfor et inngjerdet område, et område avgrenset med sperrebånd eller lignende. Slik avgrensning vil være nødvendig for at man skal kunne overholde kravene til arrangementer, som blant annet innebærer tydelige antallsbegrensninger, jf. § 13a, og at man har oversikt over hvem som er til stede, jf. § 13d. Dersom arrangementets fysiske grenser er uklare, vil man vanskelig kunne overholde disse kravene.
Ved planlegging av denne typen arrangementer må man i tillegg vurdere risikoen for at arrangementet også vil tiltrekke seg et større antall personer utenfor arrangementsområdet og om dette vil innebære en smitterisiko som tilsier at arrangementet ikke bør gjennomføres. I slike tilfeller bør arrangør iverksette tiltak for å sikre at også personer utenfor arrangementsområdet holder avstand til personer man ikke er i samme husstand som, i tråd med de generelle anbefalingene som er gitt til befolkningen. Eksempler på slike tiltak kan være informasjon og oppfordring fra de som står for gjennomføringen av arrangementet. Slike vurderinger og tiltak bør gjøres og planlegges i samråd med kommunen. Dersom det anses nødvendig for å hindre overføring av smitte, har kommunen hjemmel i smittevernloven § 4-1 til å forby gjennomføringen av arrangementet

Sist oppdatert: 23.11.2020
Publisert: 23.11.2020