HjemNyheterTelenor byggjer 5G. Varsel om nedetid

Telenor byggjer 5G. Varsel om nedetid

Basestasjonane skal oppgraderes. I området basestasjonen dekker, vil det under oppgradering være lavare kapasitet og i periodar ingen dekning, melder Telenor. Dette gjeld dei områda som ikkje har overlappande dekning frå ein anna basestasjon. 

Det planlegges arbeid på basestasjon på Osterøy med oppstart 01.03.2024 kl 08:15, og er forventa ferdig den 09.03.2024 kl 16:45. Det er størst moglegheit for forstyrrelser i dagane rundt 07.03.2024 

Sjå kartutsnitt av områda som kan bli ramma av redusert kvalitet eller manglande dekning i samband med oppgradering av basen. 

Kartutsnitt telenordekning

Telenor melder at dei vil varsle kundar som har tenestene trådlaust bredband og abonnement på mobil, om dei forventar at dei mistar dekning på registrert adresse. 

For meir informasjon https://www.telenor.no/dekning/ 


Sist oppdatert: 29.02.2024
Publisert: 29.02.2024