HeimNyheterStraumstøtte til frivillige lag og organisasjonar

Straumstøtte til frivillige lag og organisasjonar

Søknadsskjemaet er no opent!

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar straumstøtteordninga til frivillige lag og organisasjonar som regjeringa oppretta med bakgrunn i dei ekstraordinære straumprisane. Ordninga har som formål å motverke negative konsekvensar av dei høge straumprisane.

NB! I søknadsskjemaet får du berre lagt inn forbruk for månader der straumprisen i gjennomsnitt har vore over 70 øre per kWt.

Les meir om ordninga, og søk her


Sist oppdatert: 08.02.2024
Publisert: 08.02.2024