HeimNyheterStenging av vatn Fotlandsvåg-Hosanger

Stenging av vatn Fotlandsvåg-Hosanger

På grunn av arbeid på leidningsnettet Fotlandsvåg-Hosanger, vert vatnet stengt fra 28.03.2019 kl.23.00 til 29.03.2019 kl. 05.00. Dette gjeldt for dei som er tilknytta kommunalt vatn. Dei som er berørt skal ha fått melding om dette. (Sjå vedlagte illustrasjonar).
Publisert: 28.03.2019
Sist endra: 28.03.2019

Steng hovedkrana inn viss mogeleg. Tapp opp vatn til naudsynt bruk. Vatnet kan verta noko missfarga etter arbeidet. La vatnet renne til det blir reint.

 

Illustrasjonen viser berørt område i Hosanger.

Illustrasjonen viser berørt område i Fotlandsvåg.