Stenging av tunellar

På grunn av arbeid vert Tirsåstunellen stengt 17. og 18. november mellom kl. 09.00-14.00.
Det vert kolonnekjøring med opptil 15 minutters ventetid.

19. november vil Lonevågstunellen  verte stengd frå kl. 09.00-14.00. Det vert også her kolonnekjøring med opptil 15 minutters ventetid. 


Sist oppdatert: 25.11.2020
Publisert: 10.11.2020