HeimNyheterStatus busslomme-/VA-prosjekt på Valestrand

Status busslomme-/VA-prosjekt på Valestrand

Prosjektet har dessverre vore ein del forsinka grunna diverse uventa forhold og offentlege godkjenningar som har tatt tid.

Nye VA-hovudleidningar er allereie i drift og no pågår arbeid med kabelgrøfting, ferdigstilling av parkeringsplassen og bygging av natursteinsmur fleire stadar.


Sist oppdatert: 16.05.2024
Publisert: 16.05.2024