Søkje spelemidlar 2022

Portalen for å søkje spelemidlar i 2022 er nå open: www.anleggsregisteret.no For å bli tildelt midlar, er det eit krav om at anlegget er med på kommunen sitt handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet. Skal ditt lag søke midlar i 2022, send ein epost til post@osteroy.kommune.no seinast 15. august 2021.

 

Frist for å søke spelemidlar i 2022 er 15. oktober 2021.


Sist oppdatert: 05.07.2021
Publisert: 05.07.2021