HeimNyheterSjekk røykvarslaren på hytta

Sjekk røykvarslaren på hytta

Påskekosen involverer ofte grilling av pølser i solveggen, fyr i peisen på kvelden og tenning av levande lys. Hugs at branntryggleiken er like viktig på hytta som heime.  Følg desse tipsa for ei branntrygg påske:

  1. Sjekk at røykvarslarane fungerer. Hugs å alltid ta med nye røykvarslarbatteri eller skaff deg ein reiserøykvarslar.
  2. Sjekk at sløkkjeutstyret er i orden. Det skal vere same sløkkjeutstyr på hytta som i bustad.
  3. Om du har gass, sjekk at du ikkje har lekkasje og at anlegget er i god stand. Vurder om du skal installere ein gassvarslar.
  4. Gå aldri frå eit rom med levande lys. Bruk ikkje-brennbare lysestakar og set lysa i god avstand frå brennbart materiale.
  5. Skal du grille eller brenne bål må du vise aktsemd og sørgje for god avstand til brennbart materiale. Hugs å sløkkje grillen eller bålet heilt før du forlèt det.
  6. Ikkje set oska frå eldstaden rett utanfor hytte- eller husveggen. Kjøl ned oska i ei brannsikker bøtte med lokk og plasser i god avstand frå veggen.

Sist oppdatert: 06.04.2022
Publisert: 06.04.2022