HeimNyheterSituasjonen i Ukraina - treng du nokon å snakka med?

Situasjonen i Ukraina - treng du nokon å snakka med?

Vi oppfordar deg til å snakke med dei du har rundt deg (venner, naboar, familiar og andre nære). Har du ingen å snakka med, kan du ta kontakt med hjelpetelefonane:

Mental helse                     116 123 (døgnåpent telefontilbod)

Kirkens SOS                       22 40 00 40

Foreldresupport              116 123 (tast 2)

Får du akutt behov for helsehjelp, ta kontakt med fastlegen din eller legevakten på 116 117.


Sist oppdatert: 04.03.2022
Publisert: 04.03.2022