HeimNyheterRedusert drift på ergo/fysioterapitenesta

Redusert drift på ergo/fysioterapitenesta

Kun pasientar der behandling/hjelpemiddel er naudsynt for liv og helse vert prioriterte, men vi er tilgjengelege for råd/rettleiing pr. telefon.

Ergo/fysioterapeutar: 56192520/56192521/56192522

Hjelpemiddellageret: 56192509


Sist oppdatert: 20.03.2020
Publisert: 20.03.2020