HeimNyheterRaset på Nedre Verkane

Raset på Nedre Verkane

Evakueringa av to av dei fire evakuerte husa er oppheva. Det betyr at det framleis er to hus som er evakuerte. Før evakueringa av dei to siste husa kan opphevast, må området undersøkast nærare.
Geologen var og bedd om å gjera ei vurdering for rasfare for Haus Barnehage som ligg nære rasstaden. Geologen har vurdert det slik at Haus Barnehage ligg trygt og er ikkje utsatt for steinsprang.

Sist oppdatert: 31.01.2022
Publisert: 31.01.2022