HeimNyheterRåd og informasjon til befolkninga om nytt koronavirus

Råd og informasjon til befolkninga om nytt koronavirus

Korleis kan du førebyggje smitte? Kva kan dei som har vore i utbruddsområde gjere? Kommunen jobbar fortløpande med problemstillinga også lokalt for å vere best mogleg førebudd. Ved spørsmål kan innbyggjarar kontakta kommuneoverlege Anita Sørtveit tlf. 97 00 02 26.
Publisert: 28.02.2020
Sist endra: 04.03.2020