HjemNyheterOsterøy kommune bytter sakshandsamings- og arkivsystem måndag 20. november

Osterøy kommune bytter sakshandsamings- og arkivsystem måndag 20. november

I samband med dette må ein pårekna noko lengre svarfrist enn normalt på innsynskrav og andre saker/førespurnader. Mellom anna vil det verte forseinking i systemet på registrering, mottak og handsaming av saker/dokument i perioden 13.november til 25. november.
I same periode vil det vere ei postliste med generell informasjon, men det vil ikkje liggje ved dokument i fulltekst.»


Sist oppdatert: 13.11.2023
Publisert: 13.11.2023