Opprydding av drivgods 14.01.22

Kommunane har fått bistand frå Kystverket og fartøyet OV Utvær i dette arbeidet. Det aktuelle fjordområdet vil bli filma med drone no i formiddag, og filminga vil danne grunnlag for prioriterte område for opprydding. Det er viktig å få kontroll på det som evt. er på veg mot hovudleia først. Drivgods ein finn vil bli samla opp og vidare deponert.


Sist oppdatert: 14.01.2022
Publisert: 14.01.2022