HeimNyheterOMVAL I MOSS KOMMUNE TIL FYLKESTINGSVALET I ØSTFOLD

OMVAL I MOSS KOMMUNE TIL FYLKESTINGSVALET I ØSTFOLD

Ordinær førehandsrøysting:

I samband med omval i Moss kommune til fylkestingsvalet i Østfold vert det høve for manntalsførte i Moss kommune å førehandsrøysta i Osterøy rådhus i perioden 13. november til 26. November 2023

Ta kontakt med Osterøy kommune/servicekontoret – telefon 56 19 21 00 - for å avtala tid.

Hugs å ta med legitimasjon!

Ambulerande røysting (heimerøysting)

Har du av helsemessige årsaker ikkje høve til å møta opp på rådhuset kan du be om å få røysta der du oppheld deg (heime).

Frist for å søkja om heimerøysting:  Onsdag 22. November kl. 12.00

Det er ikkje krav om skriftleg søknad, du kontaktar servicekontoret – telefon 56 19 21 00 - for å avtala tid.


Sist oppdatert: 13.11.2023
Publisert: 13.11.2023