HeimNyheterOffisiell opning av Familie- og omsorgssenteret

Offisiell opning av Familie- og omsorgssenteret

Torsdag 5. september er det offisiell opning av Familie- og omsorgssenteret i Fotlandsvegen 27. Frå kl. 14.00 – 15.00 er det ope hus for alle innbyggjarar som ønskjer å kome innom.
Publisert: 03.09.2019
Sist endra: 16.10.2019

Det nye huset, som har fått namnet Familie- og Omsorgssenteret,  huser følgjande tenester:

1.etasje: Her held eininga Familiens Hus til, med fagavdelingane Barnevernstenesta, PPT, Helsestasjon og Barn og Familieteamet

2.etasje: Her finn du eininga Heimetenesta, i tillegg til eininga Psykisk helse og rusomsorg

Familie- og omsorgssenteret Osterøy kommune